Aanmelden

Gasten die willen verblijven in het hospice, kunnen hiervoor zelf een verzoek indienen. Uiteraard kunt u de aanmelding via een ander laten verlopen, zoals uw partner, een naast familielid, de huisarts, de behandelend specialist, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis, een maatschappelijk werkende of een medewerker van een thuiszorgorganisatie. Wel gebeurt de aanmelding altijd met instemming van de gast.

In alle gevallen is een geldige indicatie vereist van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De medewerkers van het Cliëntenservicebureau helpen, indien dat nodig of gewenst is, graag bij het verkrijgen en het administratief afhandelen van de indicatiestelling. U kunt het Cliëntenservicebureau van tanteLouise-Vivensis 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via 0900 – 900 44 44 (lokaal tarief).

Uw aanmelding wordt direct in behandeling genomen. In één of meerdere gesprekken kunnen alle vragen aan bod komen en kan de mogelijkheid van een opname worden besproken. Indien gewenst, kan vooraf of op afspraak een bezoek gebracht worden aan het hospice om te kijken of Hospice De Markies het gewilde alternatief is.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Contactgegevens

Hospice de Markies

Kardinaal de Jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 851 001 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: hospicedemarkies@tantelouise-vivensis.nl

Hospice De Markies is een onderdeel van stichting tanteLouise-Vivensis

Boerenverdriet 18
4613 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 71 33 00
E-mail: info@tantelouise-vivensis.nl