Stichting Vrienden van

‘Wij bieden ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een huiselijke omgeving om te sterven als dat thuis niet mogelijk is.’

‘Wij willen ieder mens in staat stellen ook in de laatste levensfase richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan. De wensen en de behoeften van de gast staan daarbij voorop.’ Citaten uit de visie van het Hospice.
‘Gefinancierd met een combinatie van publieke en private middelen.’ Een citaat uit de opsomming van bijzonderheden van het Hospice.

En daar komen wij in beeld. Allereerst met onze missie Ondersteunend Verbinden. Hierin wordt weergegeven hoe wij Ondersteunend Verbinden in praktijk brengen.

De Stichting Vrienden Hospice de Markies is opgericht in 2009 ten behoeve van Hospice de Markies. Wij zorgen ervoor dat aan de wensen van de gasten gedurende hun laatste levensfase in het Hospice kan worden voldaan. Wij zorgen ervoor dat hun verblijf zo aangenaam mogelijk gemaakt kan worden. Wij zorgen ervoor dat al die fantastische beroepskrachten en vrijwilligers zich nog beter kunnen specialiseren (via opleidingen) in het zo belangrijke werk dat zij dagelijks verrichten voor de gasten en hun naasten. Wij zorgen ervoor dat wordt voorzien in veel broodnodige praktische zaken, zoals als bijvoorbeeld meubilair, keukengerei, enzovoorts.

Wij doen dat niet alleen door ondersteuning in financiële en materiële zin, maar ook door in de maatschappij aandacht te vragen voor het hospice en draagvlak te creëren. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van onze eenakter: ‘Doodgaan a piece of cake’. Een toneelspel in één bedrijf dat inmiddels al heel wat keren is uitgevoerd met veel succes!

Contact

Stichting Vrienden van Hospice De Markies
Kardinaal de Jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
E-mail: info@vriendenhospicedemarkies.nl
www.vriendenhospicedemarkies.nl

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Contactgegevens

Hospice de Markies

Kardinaal de Jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 851 001 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: hospicedemarkies@tantelouise-vivensis.nl

Hospice De Markies is een onderdeel van stichting tanteLouise-Vivensis

Boerenverdriet 18
4613 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 71 33 00
E-mail: info@tantelouise-vivensis.nl