Zorgverleners

Een team van verpleegkundigen is 24 uur per dag aanwezig. Een ieder van hen is geschoold in palliatieve terminale zorgverlening.

De dagelijkse medische begeleiding is in handen van een gespecialiseerde arts in de palliatieve zorg. Deze arts is aan het hospice verbonden en houdt indien gewenst nauw contact met de huisarts van de gast over diens gezondheidstoestand. De arts bezoekt de gast met grote regelmaat, heeft individuele gesprekken en een keer per twee weken een gesprek met de gast, indien gewenst, de naasten en de betrokken zorgverleners.

In de laatste levensfase krijgen gasten regelmatig te maken met vragen over zingeving of rituelen met betrekking tot bepaalde geloofstradities. U kunt hiervoor een beroep doen op de geestelijk verzorger van het hospice. Wanneer u dat wenst kan zij u ondersteuning bieden. Uiteraard is uw eigen geestelijk verzorger altijd welkom in het hospice.

Daarnaast zijn indien gewenst ook de psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste en logopediste te betrekken bij de zorg voor de gast en naasten.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Contactgegevens

Hospice de Markies

Kardinaal de Jonglaan 1
4624 ES Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 – 851 001 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: hospicedemarkies@tantelouise-vivensis.nl

Hospice De Markies is een onderdeel van stichting tanteLouise-Vivensis

Boerenverdriet 18
4613 AK Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 71 33 00
E-mail: info@tantelouise-vivensis.nl