• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Maatregelen coronavirus

In Hospice De Markies verblijven gasten met een grote zorgbehoefte. Zij behoren tot de kwetsbare groep. We hebben daarom een aantal maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Bezoekregeling

  • Maximaal 2 personen per gast, per 24 uur
  • Bij gasten waarvan verwacht wordt dat zij op korte termijn overlijden zijn maximaal 4 bezoekers toegestaan
  • Kinderen (onder de 18 jaar) vragen we om thuis te blijven. Bij hen zijn klachten minder zichtbaar en daarmee vormen zij een groter risico. Waar nodig bekijken we situaties individueel

Vrijwilligers

Vrijwilligers die zelf tot de risicogroep (mensen ouder dan 70 jaar) behoren willen we beschermen en kunnen daarom tot nader order niet komen. Hierdoor is de beschikbaarheid van vrijwilligers minder, maar vooralsnog streven we naar aanwezigheid van minimaal één vrijwilliger per dienst.

Hygiëne

Als u zelf klachten heeft kunt u het hospice beter niet bezoeken. Verder houden we ons aan de landelijke hygiënemaatregelen, waaronder geen handen schudden en regelmatig handen wassen.

We hopen op uw begrip en medewerking. Als u nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer