• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Het hospice

Hospice De Markies biedt ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een huiselijke omgeving om te sterven als dat thuis niet meer mogelijk of wenselijk is.

Visie

Het hospice wil ieder mens in staat stellen in de laatste levensfase richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan. De wensen en behoeften van de gast staan daarbij voorop. Wij respecteren de ander in zijn of haar anders zijn en bieden ruimte om dit tot uitdrukking te brengen. De zorg voldoet aan een hoog kennisniveau, welke wordt gedeeld in de regio Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Het hospice richt zich op een goede samenwerking en ieder voelt zich daar verantwoordelijk voor. Verlichting van ongemakken en kwaliteit van leven (welbevinden en comfort) zijn de uitgangspunten. Hospice De Markies staat open voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd.

Onderscheidend

Mensen die geen uitzicht meer hebben op genezing (palliatieve fase) verblijven soms op een palliatieve unit om klachten te verlichten en de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Een palliatieve fase wil niet altijd zeggen dat de persoon snel zal sterven (terminale fase). In Hospice De Markies verblijven alleen gasten in een terminale fase met een levensverwachting van drie maanden of korter. Hospice De Markies onderscheidt zich dan ook ten opzichte van palliatieve units op de volgende punten:

  • Kleinschalig georganiseerd met een vertrouwde en huiselijke sfeer.
  • Palliatief terminale zorg is de enige functie (geen andere vormen van zorg wordt verleend). Dit bestaat onder andere uit pijnbestrijding en het helpen bij het zo draaglijk en menswaardig mogelijk maken van de laatste fase van het leven.
  • Gespecialiseerde hoogwaardige zorgverlening en ondersteuning door professionals en vrijwilligers.
  • Laagdrempelig.
  • Gefinancierd met een combinatie van publieke en private middelen.
  • Begeleiding en ondersteuning van naasten.
  • Veel aandacht voor zingevingsvraagstukken rond leven, sterven en de dood.
  • Veilige en rustige omgeving.

Uitzending RTL Lifestyle Experience

In 2015 werd een reportage van het hospice uitgezonden bij RTL Lifestyle Experience. Bekijk hieronder de uitzending.

Jubileumuitgave

In het kader van het vijfjarig jubileum van het hospice, werd het prachtige verhaal geschreven van twee dames die elkaar onder bijzondere omstandigheden in het hospice ontmoetten. In deze jubileumuitgave staan de verhalen van Corry Hoetelmans en Marianne de Mooij centraal. Ze vertellen over hun overleden echtgenoten, het verblijf in het hospice en de vriendschap die daar ontstond. Klik hieronder om de jubileumuitgave in te kijken.

 

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer