• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

TanteLouise

Hospice De Markies maakt sinds de oprichting in 2009 deel uit van tanteLouise, een zorgorganisatie voor hoogwaardige zorg in West-Brabant.

Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning en zorg, maar soms ook wonend in een gastvrije beschermde omgeving. TanteLouise wil dat mensen op een waardige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen behouden. Sinds jaar en dag kunnen mensen vertrouwen op een compleet dienstenpakket van thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging en verpleging en aanvullende dienstverlening. TanteLouise staat voor de beste zorg, waar thuis ook is.

Meer informatie vindt u op de website van tanteLouise.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer