• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Aanmelden

Gasten die willen verblijven in het hospice, kunnen hiervoor zelf een verzoek indienen. Uiteraard kunt u de aanmelding via een ander laten verlopen, zoals uw partner, een naast familielid, de huisarts, de behandelend specialist, de transferverpleegkundige van het ziekenhuis, een maatschappelijk werkende of een medewerker van een thuiszorgorganisatie. Wel gebeurt de aanmelding altijd met instemming van de gast.

In alle gevallen is een verwijzing vereist van de huisarts of medisch specialist en mogelijk ook een indicatie van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De medewerkers van het Cliëntenservicebureau helpen, indien dat nodig of gewenst is, graag bij het verkrijgen en het administratief afhandelen van de indicatiestelling. U kunt het Cliëntenservicebureau van tanteLouise 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via 0900 – 900 44 44 (lokaal tarief).

Uw aanmelding wordt direct in behandeling genomen. In één of meerdere gesprekken kunnen alle vragen aan bod komen en kan de mogelijkheid van een opname worden besproken. Indien gewenst, kan vooraf of op afspraak een bezoek gebracht worden aan het hospice om te kijken of Hospice De Markies het gewilde alternatief is. Verblijft een gast op basis van de Wlz dan brengt het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Verblijft een gast op basis van de Zorgverzekeringswet dan is het afhankelijk van de wijze waarop en bij welke verzekeraar de gast verzekerd is.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer