• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Kosten

Een groot deel van de kosten van de zorg en het verblijf in het hospice wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz). Wij maken echter ook kosten om de zorg nog completer te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra mogelijkheden voor maaltijden, complementaire zorg (zoals aromatherapie en massages) en een wifi/tv-aansluiting.

We vragen daarom een eigen bijdrage van € 30,- per dag. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wij willen dat iedereen die dit nodig heeft, bij ons kan verblijven. In bijzondere situaties kan de stichting Vrienden Hospice De Markies financieel bijspringen.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer