• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Kosten

Slechts een gedeelte van de kosten die gemaakt worden om het verblijf van elke gast op maat en naar zijn wensen of behoeften te maken, wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Solidariteitsbijdrage

Daarom wordt er een solidariteitsbijdrage van € 30,- per dag gevraagd. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding van dit bedrag. In bijzondere gevallen kan financiële ondersteuning worden gezocht bij stichting Vrienden van Hospice De Markies. Ons uitgangspunt is om voor iedereen die dat nodig heeft een verblijf in het hospice mogelijk te maken, zonder financiële belemmeringen.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer