• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Nazorg

In Hospice De Markies wordt veel aandacht besteed aan begeleiding in de laatste levensfase. Voor zowel de gast als naasten biedt het hospice ondersteuning op psychosociaal vlak en geestelijke verzorging.

Na het overlijden van de gast wordt, in nauwe samenwerking met de naasten, de laatste zorg verleend en afscheid genomen.

Na vijf weken wordt contact opgenomen met de naasten voor een nazorggesprek. Hierin blikken we samen terug op de vaak intensieve periode welke de naasten hebben gehad in Hospice De Markies en in de eerste periode na het overlijden. Indien de wens van naasten is om geen gesprek te hebben wordt gevraagd om een enquête in te vullen. Daarnaast worden alle naasten gevraagd om de korte vragenlijst op Zorgkaart Nederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, in te vullen.

Twee maal per jaar worden alle naasten van de overleden gasten van dat half jaar uitgenodigd voor de gedenkkring. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten en even stil te staan bij degene die we verloren hebben.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer