• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Onze vrienden

De stichting Vrienden Hospice De Markies is in 2009 opgericht om financiële steun aan het hospice te geven.

De feitelijke zorg in het hospice wordt betaald door de overheid. Voor alle andere noodzakelijke voorzieningen, zoals inrichting, materialen en onderhoud is het hospice geheel afhankelijk van sponsoring en vrijwillige bijdragen. Stichting Vrienden van Hospice De Markies informeert en werft vrienden/donateurs die met financiële middelen het hospice ondersteunen. Zij maken mede mogelijk dat de gasten in het hospice hun laatste levensdagen in een warme en zorgzame omgeving doorbrengen.

‘Wij bieden ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven een huiselijke omgeving om te sterven als dat thuis niet mogelijk is.’

‘Wij willen ieder mens in staat stellen ook in de laatste levensfase richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan. De wensen en de behoeften van de gast staan daarbij voorop.’
– Citaten uit de visie van het hospice.

‘Gefinancierd met een combinatie van publieke en private middelen.’
– Een citaat uit de opsomming van bijzonderheden van het hospice.

Kijk voor meer informatie over stichting Vrienden van Hospice De Markies op www.vriendenhospicedemarkies.nl.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer