• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Levenseinde

Tijdens het intakegesprek wordt met de gast gesproken over de wensen rondom zijn of haar laatste levensfase. In gesprekken willen we dat de gast alle informatie krijgt om tot een juiste afweging te komen, ten aanzien van zijn of haar laatste levensfase. Indien gewenst bespreken we uiteraard ook de mogelijkheden van palliatieve sedatie en euthanasie.

Palliatieve sedatie

Als klachten zoals pijn, benauwdheid of een combinatie van klachten niet op een adequate manier te verminderen zijn en de levensverwachting nog maar enkele dagen is, zal de arts palliatieve sedatie met u bespreken. Het doel van palliatieve sedatie is het lijden verlichten door middel van het verlagen van het bewustzijn. Het verlagen van het bewustzijn betekent in de praktijk dat u in slaap wordt gebracht. U blijft slapen tot aan het overlijden. De arts beslist om te starten met palliatieve sedatie. Zij zal dit eerst met u bespreken als dat kan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan overlegt zij met uw partner of een van uw naasten.

U sterft bij palliatieve sedatie niet door de sedatie. U overlijdt door de ziekte die u heeft. Het is een natuurlijk overlijden tijdens uw slaap, waarbij u geen last meer heeft van pijn, benauwdheid of andere ernstige klachten.

Euthanasie

Ook met de beste zorg kan het lijden niet altijd worden verlicht. Als het lijden voor u ondraaglijk is en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw arts vragen uw leven te beëindigen, oftewel euthanasie. Als u bij opname in Hospice De Markies in het bezit bent van een euthanasieverklaring, wordt dit vanzelfsprekend nader besproken. Ook als u deze verklaring niet heeft, kan u met uw arts in gesprek gaan over euthanasie. Er zullen meerdere gesprekken met u en uw naasten worden gevoerd om te onderzoeken of u voldoet aan de criteria volgens de euthanasie wet- en regelgeving. In het hospice kan euthanasie worden uitgevoerd.

Euthanasie gebeurt meestal via een infuus of injectie. U krijgt eerst een slaapmiddel toegediend, waardoor u in diepe slaap raakt. Daarna krijgt u een middel dat de spieren verlamt, waaronder de ademhalingsspieren. U overlijdt dan meteen.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer