• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Zorgverleners

Een team van verpleegkundigen is 24 uur per dag aanwezig. Een ieder van hen is geschoold in palliatieve terminale zorgverlening.

De dagelijkse medische begeleiding is in handen van een gespecialiseerde arts in de palliatieve zorg. Deze arts is aan het hospice verbonden en houdt indien gewenst nauw contact met de huisarts van de gast over diens gezondheidstoestand. De arts bezoekt de gast met grote regelmaat, heeft individuele gesprekken en één keer per twee weken een gesprek met de gast en, indien gewenst, de naasten en de betrokken zorgverleners.

In de laatste levensfase krijgen gasten regelmatig te maken met vragen over zingeving of rituelen met betrekking tot bepaalde geloofstradities. U kunt hiervoor een beroep doen op de geestelijk ondersteuner van het hospice. Wanneer u dat wenst kan zij u ondersteuning bieden. Uiteraard is uw eigen geestelijk ondersteuner altijd welkom in het hospice. Daarnaast zijn indien gewenst ook de psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste en logopediste te betrekken bij de zorg voor de gast en naasten.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer