• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Onze mensen

Binnen Hospice De Markies zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag vele mensen, met net zo veel specialisme, aanwezig om met elkaar te zorgen dat iedere dag zo aangenaam en comfortabel mogelijk wordt ervaren door onze gasten en hun naasten.

Gouden regels

De gespecialiseerde verpleegkundigen en vrijwilligers binnen Hospice De Markies werken volgens acht gouden regels. Zij bieden een leidraad om de gast de beste zorg en een vertrouwde, huiselijke omgeving te bieden.

  1. Ik beschouw de dood als een normaal, natuurlijk proces.
  2. Ik respecteer de autonomie, eigenheid en zienswijze van gasten met betrekking tot religie, cultuur en levenswijze.
  3. Ik herken psychische klachten en zingevingsvraagstukken en integreer psychologische en spirituele aspecten in de zorg.
  4. Ik bied emotionele ondersteuning in gepaste nabijheid voor de gast en zijn naasten om deel te kunnen blijven nemen aan het leven.
  5. Ik bied emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de gast en met eigen rouwgevoelens.
  6. Ik zorg voor een vertrouwde, veilige, rustige, warme en huiselijke omgeving.
  7. Ik stel gasten in staat ook in de laatste levensfase richting te geven aan het eigen leven en de afronding daarvan.
  8. Ik bied na het overlijden van de gast de naasten ondersteuning bij verliesverwerking.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer