• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Onze zorg

Naast lichamelijke zorg is er in het hospice veel aandacht voor sociale, psychische en spirituele begeleiding.

Door het verlichten van de pijn en het bestrijden van andere ongemakken, zoals braken en kortademigheid, wordt onnodig lijden voorkomen en blijft meer energie over om prettige en belangrijke contacten of activiteiten in te vullen. Maar ook andere vormen van pijnbestrijding en ontspanning zoals voetmassage en geurtherapie kunnen het leven veraangenamen.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die u of uw naaste krijgt als genezen niet meer mogelijk is. De zorg is dan niet gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven. Palliatieve zorg richt zich op zowel op de patiënt als op zijn of haar naasten. Zodat u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt in de tijd die u nog heeft. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven. Het is belangrijk dat mensen op tijd nadenken en bespreken wat ze wel en niet willen, zodat naasten en zorgverleners daarnaar kunnen handelen. Op de website overpalliatievezorg.nl vindt u meer algemene informatie over palliatieve zorg, over het gesprek aangaan en over de verschillende keuzes die er zijn.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer