• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Kwaliteit

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Daarom laten wij ons toetsen door Perspekt, een kwaliteitsinstituut in de zorg. Zij kijken of wij voldoen aan het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg.

PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit tastbaar en concreet maakt, in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer. PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening. Vandaar de naam: PREstaties in de ZOrg. PREZO kijkt naar de prestaties die zorgprofessionals en -organisaties leveren en helpt de organisatie om die gericht, concreet en structureel te verbeteren.

Het keurmerk wordt alleen toegekend aan hospices waarvan is vastgesteld dat zij het speciaal ontwikkeld kwaliteitssysteem op de juiste wijze in de dagelijkse praktijk hanteren. In 2016 heeft Hospice De Markies voor het eerst het PREZO-keurmerk ontvangen. Sindsdien wordt elke 1,5 jaar een audit uitgevoerd om te beoordelen of we dit keurmerk mogen behouden. Natuurlijk hebben de goede ervaringen en tevredenheid van de gasten en naasten een grote rol gespeeld bij het behalen van het keurmerk.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer