• "Vader zei: ik ga niet naar dat spookhuis maar gaandeweg en weggaande bleken de spoken engelen"
  • "Niet alleen hebben jullie aan pa zoveel zorg en rust gegeven, maar ook aan ons."
  • "Door alle warmte die we hier hebben gekregen, heeft ’t ondanks alles tot een goede tijd gemaakt"

Veelgestelde vragen

Wanneer u of uw familielid zich in de laatste levensfase bevindt en een verblijf in het hospice wenst, heeft u waarschijnlijk nog tal van vragen. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen en hopen hiermee ook antwoord op uw vragen te geven. Uiteraard kunt u altijd met uw vragen bij ons terecht en contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Wat is ‘palliatieve’ zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die u of uw naaste krijgt als genezen niet meer mogelijk is. De zorg is dan niet gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven. Palliatieve zorg richt zich op zowel op de patiënt als op zijn of haar naasten. Zodat u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt in de tijd die u nog heeft. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven. Het is belangrijk dat mensen op tijd nadenken en bespreken wat ze wel en niet willen, zodat naasten en zorgverleners daarnaar kunnen handelen. Op de website overpalliatievezorg.nl vindt u meer algemene informatie over palliatieve zorg, over het gesprek aangaan en over de verschillende keuzes die er zijn.

Is euthanasie bespreekbaar in Hospice De Markies?

Als er sprake is van een euthanasieverzoek, dan wordt het verzoek meegenomen binnen de wettelijk bepaalde kaders door de arts van het hospice.

Wat is complementaire zorg?

Complementaire zorg betekent letterlijk: aanvullende zorg. Aanvullend op de standaard zorg en gericht op het bevorderen van welbevinden, comfort en kwaliteit van leven. In Hospice De Markies bieden we verschillende vormen van complementaire zorg, zoals massage van handen en voeten met etherische oliën.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een verblijf in het hospice?

Als behandeling niet mogelijk en/of wenselijk is, en uw levensverwachting minder dan drie maanden lijkt te zijn. Voor een verblijf in ons hospice heeft u een officiële indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Zijn er kosten verbonden aan opname in een hospice?

Voor het verblijf in het hospice vragen wij een bijdrage van € 30,- per dag. Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering wordt dit bedrag soms deels of geheel vergoed. Informeer naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer is bezoek welkom?

Het hospice kent geen bezoektijden. U kunt uw bezoek naar eigen wens ontvangen. Wel kunnen we desgewenst behulpzaam zijn om uw bezoek eerst in onze huiskamer te ontvangen en met u te overleggen of u het bezoek kunt ontvangen. Wij bieden uw bezoek een kopje koffie/thee aan.

Kan een familielid, vriend of kennis altijd blijven logeren?

Ja dit is te allen tijde mogelijk.

Hoe zit het met eten en drinken?

Onze kookvrijwilligers verzorgen het eten en drinken. Ze komen bij alle gasten om de wensen te bespreken en het menu samen te stellen. Mee eten door familie en/of vrienden is altijd mogelijk tegen een redelijke vergoeding.

Wie doet de was?

Wij zorgen voor schoon linnengoed. De persoonlijke was (kleding) wordt in principe niet door ons gedaan. Mocht dit tot grote problemen leiden dan kan, tegen een reële vergoeding, deze was ook door ons worden verzorgd.

Is het hospice verbonden aan een kerk- of geloofsgemeenschap?

Nee, een ieder ongeacht levensovertuiging is van harte welkom.

Kan ik mijn huisdier meenemen?

Ja, uw huisdier is van harte welkom. Een huisdier mag geen overlast voor de andere gasten veroorzaken. De verzorging van de huisdieren is een taak van de familie.

Mag ik roken?

Ja, roken is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Gasten van het hospice mogen roken in de overdekte ruimte in de binnentuin. Voor bezoekers geldt dat zij buiten kunnen roken. Binnen in het hospice mag niet gerookt worden. We vragen iedereen vriendelijk om zich aan deze regels te houden om een aangename en gezonde omgeving voor alle gasten, medewerkers en vrijwilligers te behouden.

Neem een virtueel kijkje in het hospice.

Huiskamer